Seria Modern Wysokość Szerokość* Systemy mocowania** Słupki
Wszystkie modele 900, 1200, 1450, 1750 2000 1, 2 50, 80, 100, 150
Wszystkie modele 900, 1200, 1450, 1750 2500 1, 2 50, 80, 100, 150
Wszystkie modele 900, 1200, 1450, 1750 3000 1, 2 50, 80, 100, 150
Seria Modułowa
Wszystkie modele 1800 1800 --- 50, 80, 100, 150
Seria Panelowa
Model 113 1200, 1450, 1750 2500 3 brak
Model 114 1200, 1450, 1750 1000-3000 3 brak

*Szerokość przesła bez słupków. Całkowita szerokość Csz= szerokość przesła +20mm +szerokość słupków
**System 1 klasyczny, system 2 ukryte mocowanie przesła do słupka w ceowniku